Vår personal är våran grundplåt och vårt ansikte utåt. kontakta oss gärna om du har frågor

Hur fungerar Dagvattenhantering?

Dagvattenhanteringssystem är avancerade dräneringssystem som hjälper till att samla upp och ta bort eller transportera nederbörd och ytvattenavrinning. Dessa system använder oftast dagvattenkontrollåtgärder och tar bort vatten från ogenomträngliga ytor inklusive asfalterade parkeringsplatser eller vägar efter kraftiga regnstormar.

Vissa dagvattenhanteringssystem fångar helt enkelt och tar bort vatten från ett område som är känsligt för vattenskador. Mer sofistikerade dräneringssystem innehåller inbyggda vattenbehandlingsmöjligheter för att filtrera och behandla vattnet och ytavrinning. Dessa beräknade konstruktioner kan effektivt avlägsna föroreningar, sediment och föroreningar från vattnet via helt naturliga strukturerade processer under ytan.

Vi har lösningen för ditt projekt

Ring oss idag 

Olika typer av Lösningar

9

Tillfällig (förvar) Dagvattenhantering

9

Permanent (retention) dagvattenhantering

9

Dagvattentransport, dräneringskanaler och bäckbankar

9

Bioretention Dagvattenhantering

Epost

070-560 92 65

betong@norrgardensgrus.se

Bollsbyn Norrgården 1, 662 96 Svanskog

org nr : 556992-2858

Moms nr : SE556992285801

Godkänd för F-skatt