-Produkter

MagnumStones stödmurssystem med stora block som använder 40% mindre betong.

Tyngdkraftsstödmur

En tyngdkraftsstödmur använder uteslutande massan av sina stora sammankopplade betongblock för att effektivt hålla kvar jordbelastningar ovanifrån och bakom väggen.

Geogrid Vägg

Geogridförstärkta stödmurar är bärande kompositkonstruktioner. Dessa väggar består av kompakta jordåterfyllningsmaterial och geonätlager.

Positiv anslutning

Syftet med Positive Connection stödmurar är att ha maximal anslutningskapacitet för geonätet och stödmursblocken för att stabilisera och förstärka jord

Planterbar Vägg

Systemets stora ihåliga kärnor erbjuder exceptionella horisontella och vertikala dräneringsfunktioner som tjänar flera syften.

Fribärande Vägg

Konstruktioner av fribärande stödmurar väljs och implementeras vanligtvis när stödmurar med geonät och gravitation inte kan uppfylla de nödvändiga strukturella kriterierna.

Dagvattenhantering

Dagvattenhanteringssystem är avancerade dräneringssystem som hjälper till att samla upp och ta bort eller transportera nederbörd och ytvattenavrinning.

Epost

070-560 92 65

betong@norrgardensgrus.se

Bollsbyn Norrgården 1, 662 96 Svanskog

org nr : 556992-2858

Moms nr : SE556992285801

Godkänd för F-skatt