Vår personal är våran grundplåt och vårt ansikte utåt. kontakta oss gärna om du har frågor

Fördelar med Geogrid stödmurar

MINDRE GEOGRID-LAGER, MER MAGNUMSTONE GEOGRID-STYRKA

Våra 2 fot höga (0,61 m.) standardblock kräver färre lager jämfört med kortare block och SRW. Detta minskar risken för väggfel orsakade av dålig installation eller otillräcklig design.

ÖVERLÄGSNA DRÄNERINGSKANALER FÖR EXTRA SKYDD

Ta bort regnvatten och avrinning från bakom geonätväggar på ett säkert och effektivt sätt. Detta möjliggörs genom att blockets ihåliga kärna erbjuder horisontella och vertikala inre dräneringszoner.

MER GEOGRID SPÄNNING OCH MOTSTÅND MED IHÅLIGA KÄRNOR

Vårt system har en ihålig kärna fylld med dräneringsgrus. Detta ger extra anslutning mellan geonätet, blocken och den interna dräneringspelaren. Resultatet är maximal porositet för att förbättra otillräcklig dränering.

GEONÄTFÖRSTÄRKTA STÖDMURAR

Geogridförstärkta stödmurar är bärande kompositkonstruktioner. Dessa väggar består av kompakta jordåterfyllningsmaterial och geonätlager. Geonätlagren ger förstärkning till den oförstärkta jorden.

Deras integrerade system inkluderar stora blockstödmurar. Dessa väggar skyddar mot jorderosion och stödjer tunga eller aktiva belastningar ovanför. De förstärker jord och stärker väggen ytterligare.

 

Vi har lösningen för ditt projekt

Ring oss idag 

Vanliga tillämpningar för stödmur med geonät

9

Dagvatten & erosionslösningar, omdiririgera och hantera alla vattenapplikationer

9

Prestanda under tryck. Bygg Starka hållbara väggar med tung och aktiv belastning 

9

Höga väggar, himlen är gränsen.

9

Seawall skydd. Väldesignat havsväggsskydd förhindrar väggbrott på grund av vågor och tidvatten

9

Brostöd & vingväggar. Dessa förlitar sig på jordfärstning för att säkerställa maximal styrka och stabilitet samtidigt som de stöder tyngden av bron

9

Markutbyggnad och utveckling. Cut walls & Fill walls utökar användbar fastighetsyta

Epost

070-560 92 65

betong@norrgardensgrus.se

Bollsbyn Norrgården 1, 662 96 Svanskog

org nr : 556992-2858

Moms nr : SE556992285801

Godkänd för F-skatt