Vår personal är våran grundplåt och vårt ansikte utåt. kontakta oss gärna om du har frågor

Planterbara stödmurar

Planterbara stödmurar erbjuder det bästa av två världar, MagnumStones beprövade styrka och bygglösningar som återtar gröna ytor. Systemets stora ihåliga kärnor erbjuder exceptionella horisontella och vertikala dräneringsfunktioner som tjänar flera syften. De stärker stödmurens effektiva dräneringsförmåga för att förbättra dess styrka och prestanda. Växter växer och frodas i processen och drar nytta av vatten och näringsämnen som flödar genom blocken innan de dräneras. 

Inspirerad till att förbättra global hållbarhet, ger MagnumStones Plantable stödmurar kreativa designs möjlighet att frodas i grönare landskap. De ihåliga blocken använder 40% mindre betong än solida blocksystem, vilket skapar större hålrum för plantering som kan minska värmeöeffekter i stadskärnor. 

Kombinerat med blockets naturligt robusta estetik, inkorporerar planteringsbara stödmurar grönska utan att kompromissa med väggens utseende eller prestanda.

Vi har lösningen för ditt projekt

Ring oss idag 

Vanliga tillämpningar för Planteringsbara murar

9

Försköna stödmurar vid vattnet

9

Lägga till grönska till terrasserade väggar

9

Höga bostads- och kommersiella väggar

9

Entréfunktioner för samhällen

9

Terrasserade brofästen

9

Placera buskar och träd mellan blocken

Epost

070-560 92 65

betong@norrgardensgrus.se

Bollsbyn Norrgården 1, 662 96 Svanskog

org nr : 556992-2858

Moms nr : SE556992285801

Godkänd för F-skatt